Total Sec Tapahtumaturvallisuuspalvelut

Total Sec Tapahtumaturvapalvelut

”Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Turvallisuuspalveluiden tuottajan valinta on siten tapahtumanjärjestäjän tärkeimpiä päätöksiä. Olemme yksi Suomen on kokeneimmista, ellemme peräti kokenein, tapahtumaturvallisuuden tuottaja. Olemme vastanneet Suomen suurimpien yleisötapahtumien ja yleisien kokouksien kokonaisturvallisuudesta. Samalla ammattitaidolla ja palvelulupauksella olemme turvanneet myös yritysjuhlia, perhejuhlia ja yksityistilaisuuksia. Ota yhteyttä ja hae asiakkaittemme joukkoon nauttimaan Suomen parhaista turvallisuuspalveluista.

Turvallisuushenkilöstö tapahtumissa

Total Sec Oy: llä on yli 1000 tapahtumaturvallisuuden ammattilaista palveluksessaan.

 • Turvajohto
 • Järjestyksenvalvojat
 • Järjestyksenvalvojien esimiehet
 • Vartijat
 • Henkilösuojaajat
 • Tilannekeskus
 • Kameravalvonta
 • Kuljettajat
 • Ensiapuhenkilöstö, myös lääkäritaso
 • Pelastushenkilöstö, myös sammutusyksikkö ja vesipelastus
 • Naulakkohenkilökunta
 • Liikenteenohjaajat

Turvallisuussuunnittelu tapahtumissa

Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta.

Total turvallisuuspalvelut tarjoaa asiakkailleen turvallisuussuunnittelun kaikkiin toimeksiantoihin. Vanha sanonta: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.” pätee ennen kaikkea tapahtumaturvallisuuteen. Meillä on vuosien kokemus turvallisuussuunnittelusta ja viranomaisyhteistyöstä. Kokemus on opettanut meille sen että lopputulos on paras kun turvallisuussuunnittelun ja -toteutuksen hoitaa sama taho. Total Turvallisuuspalvelut on varma valinta yhteistyökumppaniksi.

Lakisääteinen pelastussuunnitelman laadimme aina osana turvallisuussuunnitelmaa.

”Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.” -Pelastuslaki-

Turvallisuusjohto tapahtumissa

Turvallisuusorganisaatiomme on tapahtumissa itseohjautuva, tapahtumanjärjestäjän ei tarvitse tehdä turvallisuuteen liittyviä päätöksiä tapahtumissa vaan kaikki tehdään ennalta sovitulla tavalla. Asiakkaanamme tapahtumanjärjestäjä voi siis tapahtuman aikana täysin keskittyä tapahtuman taiteelliseen tai viihteelliseen puoleen. Me hoidamme turvallisuusasiat.  Kun me olemme laatineet tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ja olemme olleet mukana tapahtuman suunnittelussa alusta lähtien, niin voitte olla varmoja siitä että turvallisuutenne on luotettavissa käsissä.

Vuoden yrittäjä 2018

Asiakkaitamme

Burger King -logoCMB-logoHulluporo-logoLahden Messut -logoPelicans-logoRestel-logormj-logosibeliustalo-logoTeerenpeli-logoVierumaki-logoWeekend-logo

Kokemuksen tuoma varmuus näkyy toteutuksessa


Total Sec Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden YrityshakuKauppalehti Menestyjät 2020Asiakastieto 2023AAA-logoLuotettava KumppaniRiskiluokituslogo